Regulamin

Zasady ogólne

Serwis Twojmgr.pl świadczy wyłącznie usługi edukacyjne, informacyjne i pomocnicze w zakresie pisania wszelkiego rodzaju prac tematycznych zleconych przez klienta.

  1. Klient może kontaktować się z serwisem telefonicznie lub poprzez pocztę e – mail i w taki sam sposób składa on wszelkiego rodzaju zapytania do serwisu oraz zamówienia.
  2. Na życzenie klienta może zostać wystawiony rachunek za wykonaną pracę.
  3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie przez klienta przesłanych mu materiałów, zwłaszcza jeśli dotyczy to wykorzystania prac z naruszeniem przepisów Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz artykułu 272 Kodeksu Karnego.
  4. Za każde zrealizowane zamówienie klient jest zobowiązany do wniesienia stosowanej i uzgodnionej wcześniej opłaty.

§ 1

Działalność naszej firmy polega na dostarczaniu na zlecenie klienta i na jego zamówienie tylko wzorów wszelkiego rodzaju prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, tekstów i artykułów tematycznych. Przesyłane przez nas wersje mają jedynie charakter dydaktyczny oraz informacyjny.

§ 2

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub też niezgodne z prawem wykorzystanie przygotowanych treści. Nie bierze również odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju naruszenie przepisów Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Przesłane artykuły to tylko wzory do napisania własnych autorskich prac klienta.

§ 3

Serwis gwarantuje każdemu klientowi pełną i całkowitą anonimowość oraz dyskrecję. Wszelkie sporządzone teksty mogą być przesyłane do klienta zarówno pocztą elektroniczną jak i przesyłką pocztową. Wszelkie niezbędne dane do wykonania zlecenia, takie jak, imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e – mail oraz inne tego rodzaju informacje będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby marketingowe naszego serwisu. Nie ma możliwości udostępniania ich osobom trzecim.

§ 4

Przy składaniu zamówienia określane są wszystkie niezbędnych dane do przygotowania zlecenia, następnie ustalany jest termin realizacji zlecenia, który został uzgodniony ze zleceniodawcą, temat zlecenia, koszt jego wykonania oraz zasady dokonywania płatności. Praca może być wykonywana częściami, etapami lub też całościowo.

§ 5

Każdy klient dysponuje możliwością wnoszenia wszelkich poprawek i uwag do pracy.

§ 6

Złożenie zamówienie przez klienta na konkretną pracę jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.